/

Agent de pază

Craiova, România

Descrierea locului de muncă

 

  • răspunde pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate

  • ține o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în incinta școlii şi a accesului autoturismelor autorizate, consemnând în registrul care se păstrează permanent la punctul de control, datele de identificare şi scopul vizitei

  • supraveghează intrarea și ieșirea elevilor în/din școală, interzicând ieșirea acestora din școală pe tot parcursul orelor de curs, fără acordul personalului didactic.

Cerințe

 

  • studii medii

  • disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu

  • disponibilitate la program prelungit.