/

Bucătar/Ajutor Bucătar

Craiova, România

Cerințe:

• Să aibă valori și principii creștine;

• Să fie învățabil și dispus la muncă de autoperfecționare.

• Spirit de echipă