/

Bucătar/Ajutor Bucătar

Craiova, România

Descrierea locului de muncă:

 • pregăteste preparatele în conformitate cu rețetele stabilite

 • asigură menținerea standardelor de păstrare și depozitare a produselor, a semipreparatelor cu

  respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare

 • debarasează și asigură curățenia locului de muncă.

Solicitări fizice și psihice:

 • lucru în picioare pe perioade lungi de timp

 • rapiditate în realizarea sarcinilor

 • rezistenţă la stres

Cerințe:
 • să aibă valori și principii creștine

 • sa fie învățabil și dispus la muncă de autoperfecționare

 • Spirit de echipă

 • să aibă atitudine corectă şi amabilă pe tot parcursul programului de servire și

  în relație cu colegii.