/

Profesor de istorie

Craiova, România

Descrierea locului de muncă

  • ore de istorie la nivel gimnazial

  • program conform orarului școlii

  • responsabilitate administrare materiale didactice

Cerințe:

  • Să fie calificat sau în curs de calificare;

  • Să aibă valori și principii creștine;

  • Să fie membru al unei biserici evanghelice locale;

  • Să fie învățabil și dispus la muncă de autoperfecționare.