Școala Gimnazială Particulară „Ethos“

"Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat."

Acesta este, pe lângă transmiterea de cunoştinţe, îndrumarea copiilor încredinţaţi nouă către credinţa în Dumnezeul Bibliei, pentru ca ei să înveţe să Îl iubească „din toată inima, cu tot sufletul şi toată mintea şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi“. Doar aşa nu vor cădea pradă presiunii egoiste din partea societăţii. Copiii trebuie să crească, devenind fiinţe conştiente de responsabilitatea lor şi care acţionează corect.

La şcoala noastră, părinţii, cadrele didactice şi conducerea şcolii trebuie să poarte împreună responsabilitatea pentru copiii încredinţaţi lor. O şcoală creştină este, pe baza principiilor creştine, o şansă nemaipomenită, pentru că încurajează o educaţie completă.

Promovăm un învăţământ deschis şi flexibil care să ridice nivelul de cunoaştere şi înţelegere la copiii proveniți din medii defavorizate şi, de asemenea, să ajute la obţinerea de performanțe în funcție de aptitudinile și darurile fiecărui copil. Încercăm să optimizăm actul educaţional astfel încât elevii să părăsească școala cu cunoștințe fundamentale solide şi un comportament bun, care să îi facă capabili să facă faţă problemelor cotidiene, pentru a deveni capabili să îşi găsească locul în societate şi să îl ocupe într-un mod satisfăcător pentru ei și pentru ceilalți.

Şcoala Gimnazială Particulară Ethos urmăreşte formarea de tineri având un caracter cristic, capabili sa transforme comunitatea prin impactul lor în familie și societate, urmărind atingerea potențialului maxim al fiecărui elev, într-un context educațional bazat pe competență, calitate și excelență. 

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi tratează pe fiecare elev în parte ca pe o personalitate unică, încurajându-i dezvoltarea armonioasă şi holistică pe întreaga perioadă de şcolarizare, fără a face discriminări de rasă, etnie sau altă natură. Şcoala Particulară Ethos încearcă să ofere condiţiile optime pentru a-i inspira pe elevi către idealul cristic . Aflsti mai multe aici 

Ofertă școlarizare  

Şcoala Gimnazială Particulară Ethos oferă copiilor şi părinţilor o gamă largă de servicii, începând de la educaţie – ciclul preșcolar, primar şi gimnazial, în total 7 grupe de grădiniță și 17 clase, până la ore de pregătire suplimentară şi programe sociale. Programul educaţional cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educaţiei, adaptat individual la nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Astfel, în cadrul şcolii noastre, copiii sunt încurajaţi să-şi dezvolte potenţialul fizic şi psihic prin diverse activităţi instructiv-educative, opţionale şi extracurriculare.

”Regula de Aur” a școlii

”Toate deci câte doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!” Matei 7:12

 
 

EVENIMENTELE NOASTRE

NU RATA EVENIMENTELE NOASTRE

event1
2018 Nov
Ziua Școlii

Pe 11 noiembrie 2015, am aniversat 15 de existență a școlii ethos, eveniment marcat printr-o serie de evenimente menite să ne ajute să rememorăm lucrurile trăite împreună în școală și să vedem parcursul vieții absolvenților generațiilor trecute.

event2
2018 Iunie
Absolvire

În fiecare an, absolvenții clasei a opta se bucură de o festivitate de rămas-bun, la care participă atât colegii lor din clasele mai mici, cât și părinții lor și cadrele didactice care i-au văzut crescând în școală. 


event3
2018 Dec
Serbări

În fiecare an, se organizează serbări sau alte activități pentru a transmite celor din jur bucuria sărbătorii nașterii și învierii Mântuitorului. De asemenea, se fac excursii, tabere, școală de vară și alte activități educaționale. 


Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot

Suntem centru partener KOALA

Una dintre cele mai iubite și cunoscute competiții de limba engleză: KOALA International Competition 

KOALA

se bucură de un real succes în rândul elevilor cu vârste între 6-18 ani, care învață limba engleză ca și limbă străină (concursul nu este deschis vorbitorilor nativi de limba engleză).

RESURSE MATERIALE

Școala dispune de

12 săli de clasă

sală de mese

sală de sport


atelier

bibliotecă

                       

teren sintetic de fotbal

                       

sală de informatică


laborator de biologie

                       

bucătarie

sală de conferințe

laborator de chimie


cabinet medical

Conducerea şcolii

Simona Marinescu

Sebastian Pîrvan

Vicuța Marin

                       

Sidonia Staicu

                       

Daniel Vieru

                       

Valentin Mitrache

                            HR/Consilier juridic                        
Compare 0