Odoo text and image block

Școala Gimnazială Particulară „Ethos“

"Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat."

Țelul școlii 

Acesta este, pe lângă transmiterea de cunoştinţe, îndrumarea copiilor încredinţaţi nouă către credinţa în Dumnezeul Bibliei, pentru ca ei să înveţe să Îl iubească „din toată inima, cu tot sufletul şi toată mintea şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi“. Doar aşa nu vor cădea pradă presiunii egoiste din partea societăţii. Copiii trebuie să crească, devenind fiinţe conştiente de responsabilitatea lor şi care acţionează corect.

La şcoala noastră, părinţii, cadrele didactice şi conducerea şcolii trebuie să poarte împreună responsabilitatea pentru copiii încredinţaţi lor. O şcoală creştină este, pe baza principiilor creştine, o şansă nemaipomenită, pentru că încurajează o educaţie completă.

Promovăm un învăţământ deschis şi flexibil care să ridice nivelul de cunoaştere şi înţelegere la copiii proveniţi din medii defavorizate şi, de asemenea, să ajute la obţinerea de performanţe în funcție de aptitudinile și darurile fiecărui copil. Încercăm să optimizăm actul educaţional astfel încât elevii să părăsească şcoala cu cunoştinţe fundamentale solide şi un comportament bun, care să îi facă capabili să facă faţă problemelor cotidiene, pentru a deveni capabili să îşi găsească locul în societate şi să îl ocupe într-un mod satisfăcător pentru ei şi pentru ceilalţi.

VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Particulară Ethos urmăreşte formarea de tineri având un caracter cristic, capabili sa transforme comunitatea prin impactul lor în familie și societate, urmărind atingerea potențialului maxim al fiecărui elev, într-un context educațional bazat pe competență, calitate și excelență.
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi tratează pe fiecare elev în parte ca pe o personalitate unică, încurajându-i dezvoltarea armonioasă şi holistică pe întreaga perioadă de şcolarizare, fără a face discriminări de rasă, etnie sau altă natură. Şcoala Particulară Ethos încearcă să ofere condiţiile optime pentru a-i inspira pe elevi către idealul cristic.Şcoala Gimnazială Particulară Ethos oferă copiilor şi părinţilor o gamă largă de servicii, începând de la educaţie – ciclul preșcolar, primar şi gimnazial, în total 7 grupe de grădiniță și 17 clase, până la ore de pregătire suplimentară şi programe sociale. Programul educaţional cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educaţiei, adaptat individual la nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Astfel, în cadrul şcolii noastre, copiii sunt încurajaţi să-şi dezvolte potenţialul fizic şi psihic prin diverse activităţi instructiv-educative, opţionale şi extracurriculare:

Suntem centru partener KOALA

Una dintre cele mai iubite și cunoscute competiții de limba engleză: KOALA International Competition 

Rezultate concursuri

Concursul Just English/Einfach Deutsch - limba engleză, gimnaziu - rezultate

Concursul Just English/Einfach Deutsch - limba germană, gimnaziu - rezultate
Concursul Just English/Einfach Deutsch - limba engleză, liceu - rezultate
Concursul Just English/Einfach Deutsch - limba germană, liceu - rezultate

Concursul de creație WERKSTATT în parteneriat cu asociația Gutenberg, Cluj

 

  •  


  • "Regula de Aur" a școlii

    "Toate deci câte doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!" Matei 7,12

 
 

EVENIMENTELE NOASTRE

NU RATA EVENIMENTELE NOASTRE

Odoo - Sample 1 for three columns

Ziua Școlii

Pe 11 noiembrie 2015, am aniversat 15 de existență a școlii ethos, eveniment marcat printr-o serie de evenimente menite să ne ajute să rememorăm lucrurile trăite împreună în școală și să vedem parcursul vieții absolvenților generațiilor trecute.

Odoo - Sample 2 for three columns

Absolvire

În fiecare an, absolvenții clasei a opta se bucură de o festivitate de rămas-bun, la care participă atât colegii lor din clasele mai mici, cât și părinții lor și cadrele didactice care i-au văzut crescând în școală.

Odoo - Sample 3 for three columns

Serbări

În fiecare an, se organizează serbări sau alte activități pentru a transmite celor din jur bucuria sărbătorii nașterii și învierii Mântuitorului. De asemenea, se fac excursii, tabere, școală de vară și alte activități educaționale.

Educația este ceea ce rămâne
după ce ai uitat tot ce ai învățat.

RESURSE MATERIALE

Școala dispune de

12 săli de clasă


sală de mese


sală de sport


atelier


bibliotecă


teren sintetic de fotbal


 sală de informatică


laborator de biologie


bucătarie


sală de conferințe


laborator de chimie


cabinet medical


Conducerea şcolii

Simona Marinescu

Sebastian Pîrvan

               

Vicuța Marin

               

Sidonia Staicu

                 
  •  

Daniel Vieru