Misiunea

Promovarea unui învățământ deschis și flexibil care să:

 

- Asigure accesul la educație-învățare, indiferent de condiția socială și materială, de rasă, de naționalitate, apartenență religioasă, din perspectiva formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal în contextul social actual;

 
 

- Optimizeze actul educațional prin a ajuta preșcolarii în dezvoltarea lor liberă, integrală și armonioasă, pentru cultivarea sociabilizării și integrarea socio-afectivă în colectivitate și, nu în ultimul rând, în integrarea cu succes în clasa pregătitoare, respectiv, clasa I.