Valori Promovate

CURAJUL

A avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință.

 

INTEGRITATEA

A avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă.

 

BUNĂTATEA

A arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți.

 

PERSEVERENȚA

A fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale.

 

RESPECTUL

A arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană.

 

RESPONSABILITATEA

A duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile ce revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.

 
JUDECATA ÎNȚELEAPTĂ                 

A defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile; a gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică.

 

AUTODISCIPLINA

A avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.